Indkaldelse til ejendomsdom over gadejorden i Herringløse

Charlotte Bach Ryhl Facebook; Herringløse Landsby, 12. september 2023

  

Retten i Roskilde har ved kendelse afsagt den 8. september 2023 tilladt offentlig indkaldelse med henblik på erhvervelse af ejendomsdom over ejendommen

Matrikelnr.: 64

Ejerlav: Herringløse by, Hvedstrup

Adresse: Herringløse Bygade 1V, 4000 Roskilde.

Indkaldelsen sker på anmodning fra Herringløse Landsbyråd (CVR-nummer 33663730).

Matrikelnummer 64, Herringløse By, Hvedstrup, er et fælleslod (gadejord). Adkomsten til ejendommen er i tingbogen noteret til ”Byens Gade”.

Indkaldelsen sker med henblik på, at den tinglyste adkomst bibeholdes og udbygges med følgende oplysninger: ”Byens Gade tilhører alle lodsejere i ejerlavet Herringløse By, Hvedstrup, i fællesskab. Lodsejerne repræsenteres af Herringløse Landsbyråd (CVR-nummer 33663730).”

Retten i Roskilde har efter oplysningerne i sagen vurderet, at lodsejere i ejerlavet Herringløse by, Hvedstrup i fællesskab er rette ejere af ejendommen, samt at Herringløse Landsbyråd administrerer gadejorden.

Enhver, der måtte have indsigelse mod, at der afsiges ejendomsdom som begæret, indkaldes til at møde og fremsætte deres indsigelse i et retsmøde, der er berammet til afholdelse ved Retten i Roskilde, retssal 14, Ved Ringen 1, 1. sal, 4000 Roskilde,

fredag den 2. februar 2024 kl. 13.00.

Såfremt der ikke fremkommer indsigelser senest ved retsmødet den 2. februar 2024 kl. 13.00, må det forventes, at der afsiges ejendomsdom i overensstemmelse med den fremsatte begæring.

Rettens sagsnr. er BS-21217/2023-ROS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Please Wait