Flagallé

Det er muligt at bestille opsætning af flagallé i hele Herringløse, hvis man har en særlig begivenhed, som man vil flage for. Det koster 500,- kr.

Flagalleen bestilles hos Ni-gruppen ved Charlotte Hansen på sms/tlf. 28241512.

Flagene sættes op og tages ned af Ni-gruppen.