Brev fra Roskilde Kommune vedr. vedligeholdelse

Der har hos nogle borgere i byen været usikkerhed om vedligeholdelse og pleje af gadejord-stykker. Roskilde Kommune har i årevis plejet (græslåning og beskæring) arealet ved gadekæret. Vi har forespurgt Roskilde Kommune om hvorvidt kommunen vil vedligeholde og pleje områder i fremtiden. Det vil kommunen gerne.