Ejendomsdom

Landsbyrådet værner om lodsejernes fælles ejendomsret til gadejorden, fordi det fælles ejerskab er en del af vores kulturarv. Landsbyrådet har i 2023 søgt ejendomsdom over gadejorden med henblik på at bevare tingene, som de altid har været. Det fremgår af tingbogen, at matrikenummer 64 er byens gade. Landsbyrådet har søgt ejendomsdom med henblik på at opnå, at denne oplysning bekræftes og suppleres med følgende oplysninger: ”Byens Gade tilhører alle lodsejere i ejerlavet Herringløse By, Hvedstrup, i fællesskab. Ejerkredsen repræsenteres af Herringløse Landsbyråd (CVR-nummer 33663730).” Retten i Roskilde har endnu ikke taget endelig stilling til, om anmodningen om ejendomsdom kan imødekommes.

Grunden til, at det er blevet nødvendigt at søge ejendomsdom, er beskrevet nærmere i sagsdokumenterne, som er lagt op her på siden.

Den fælles gadejord består for størstedelens vedkommende af gadekær og omkringliggende jordstykker.

Landsbyrådet finder det vigtigt at bevare disse herlighedsværdier til fælles benyttelse for byen.