Udleje og salg

Landsbyrådet har på fællesskabets vegne indgået enkelte lejeaftaler, der giver bestemte lodsejere ret til at bruge en lille del af gadejorden som en del af deres egen grund. De nuværende lejeaftaler er lagt op her på siden. Gadejorden blev fra 1958-1985 administreret af den tidligere Borger- og Grundejerforening, som også indgik aftaler om udleje og salg af gadejord. Eksempler herpå findes i Arkivet, og enkelte er også lagt op her på siden.

Alle beslutninger om udleje eller salg af gadejord træffes efter gennemførelsen af en høring af hele ejerkredsen og – såfremt der fremkommer indsigelser under denne høring – efter afholdelse af et borgermøde. Landsbyrådets vedtægter indeholder detaljerede procedurebestemmelser, som bestyrelsen skal følge.