Generalforsamling


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den finder sted i april måned.

Som underpunkter finder du referater fra tidligere generalforsamlinger.