Vedligeholdelse

Gadejorden er udlagt som offentlig park i lokalplanen for Herringløse. Roskilde Kommune har derfor påtaget sig at vedligeholde gadejorden med græsslåning og beskæring af træer. Roskilde Kommune har altid været enig i, at lodsejerne i Herringløse har bevaret deres fælles ejendomsret til gadejorden. Vedligeholdelsen udføres derfor efter aftale med Landsbyrådet, der – hvis det skønnes nødvendigt – gennemfører en høring af alle medejerne af gadejorden. Roskilde Kommune har i et brev fra 30. marts 2023 bekræftet, at kommunens vedligeholdelse af gadejorden ikke vil blive påvirket af en eventuel ejendomsdom.