Ni-gruppen

Ni-gruppen er en selvstændig gruppe, som i øjeblikket består af seks kvinder med en helt særlig energi og fællesskabsfølelse, nemlig Charlotte Hansen, Tine Svitzer, Susanne Jensen, Jytte Tolstrup, Louise Johannesen, Susanne Thygesen og Camilla Marie Jakobsen. 

Gruppens formål er at afholde arrangementer for byens borgere, så vi kan mødes på kryds og tværs, alt efter interesse.

Som eksempler kan nævnes, at Ni-gruppen arrangerer ølsmagning, fællesspisning og banko på den gamle skole. Det er også Ni-gruppen, som hvert år arrangerer Danmarks smukkeste loppemarked på fællesarealet ved Herringløses vestre gadekær. Desuden tilbyder Ni-gruppen at sørge for opsætning og nedtagning af byens flagallé, når der er borgere i Herringløse, som har noget at fejre.

Et eventuelt overskud fra de forskellige arrangementer bruges til nye arrangementer og til hjælp til mindre investeringer til glæde for byen, f.eks. flag til byens flagallé.

Ni-gruppens aktiviteter annonceres løbende i Landsbyrådets Facebook-gruppe Dueslaget. Har du ideer til et arrangement eller flere, er du meget velkommen til at kontakte Charlotte Hansen på sms/mobil 28241512.

Ni-gruppen er uafhængig af Landsbyrådet, men fremhæves her på siden, fordi gruppen gør så meget godt for det fælles bedste. Landsbyrådet står klar til at støtte Ni-gruppen med økonomisk og praktisk hjælp, når der er behov herfor.

Artikel fra Tidende November 2019 :