Bliv medlem

Herringløse Landsbyråd er en frivillig grundejerforening for borgere i Hvedstrup Sogn.

Hvedstrup Sogn omfatter landsbyerne Herringløse og Hvedstrup og de omkringliggende landområder. Alle husstande i Hvedstrup Sogn kan optages som medlemmer af Landsbyrådet. Landsbyrådets vedtægter, referater fra generalforsamlinger og årsregnskaber er lagt op her på siden under menupunktet “Foreningsdokumenter”.

Sammen taler vi med større styrke. Jo flere medlemmer Landsbyrådet har, desto større gennemslagskraft vil Landsbyrådet have over for politikere i byrådet m.v. Alle grundejere i Herringløse, Hvedstrup og omegn opfordres derfor til at blive medlemmer af Landsbyrådet.

Man opnår medlemskab ved at betale et årligt kontingent på 125 kr. Kontingentet kan betales med MobilePay til 45068 eller ved bankoverførsel til 1551 16889903 (reg.nr. og konto nr.).

Den årlige generalforsamling afholdes i april måned i selskabslokalerne på Herringløse Skole. Der indkaldes via Landsbyrådets Facebook-gruppe ”Dueslaget”. Alle fremmødte medlemmer (som har betalt kontingent) har stemmeret ved generalforsamlingen (1 stemme pr. husstand – se vedtægterne om brug af fuldmagt). Nye medlemmer kan optages lige ind til generalforsamlingens åbning.

Kontingent-perioden løber fra dagen efter generalforsamlingen i april måned til og med dagen for afholdelse af generalforsamlingen i april måned det efterfølgende år. Betaling af kontingent giver med andre ord stemmeret på den efterfølgende generalforsamling, uanset hvornår kontingentet betales. Landsbyrådet opfordrer dog sine medlemmer til at oprette en automatisk betalingsaftale i netbank, som sikrer betaling af kontingentet hvert år den 1. maj. Sådanne betalingsaftaler vil bidrage til at give Landsbyrådet en stabil indtægt og et stabilt medlemsantal. Hvis Landsbyrådet ved åbningen af generalforsamlingen må konstatere, at der er medlemmer, som ikke har betalt kontingent for den forløbne kontingent-periode, betragtes de pågældende som udmeldt af foreningen, indtil de igen måtte betale kontingent.