Herringløse Tidende

Herringløse Tidende er et lokalblad for Herringløse og Hvedstrup, som udkommer 3-4 gange om året.

Tidende husstandsomdeles til samtlige husstande i Herringløse, Hvedstrup og omegn. Det nuværende oplag er på 350 styk. De nyeste numre af Tidende ligger her på siden. Ældre numre af Tidende kan findes på en tidligere Wix-side.

Tidende produceres af en dedikeret redaktion, som består af tre personer, nemlig Jørgen Brieghel, Eva-Carina Nørskov og Christian Gervø. Landbyrådet finansierer udgivelsen, herunder ved at skaffe annonceindtægter.

Landsbyrådet skriver skriver løbende indlæg til Tidende om de aktuelle opgaver og projekter i Landsbyrådet. I finder derfor nyt fra Landsbyrådet ved at klikke jer ind på det seneste nummer af Tidende.

Alle er meget velkomne til at bidrage til Tidende med indlæg om stort og småt, der har fælles interesse. Indlæg kan sendes til redaktionen på e-mail: Tidende.redaktionen@gmail.com.

Annoncer er MEGET velkomne i Tidende. Det er annoncerne, der finansierer bladet. Kontakt Lotte Munk på sms/tlf. 26338967 for at høre om priser mv.