Gadejord

Gadejorden i Herringløse (matrikel nr. 64, Herringløse By, Hvedstrup) ejes i fællesskab af lodsejerne i ejerlavet Herringløse By, Hvedstrup. Gadejorden administreres af Landsbyrådet i henhold til de procedurebestemmelser, som er fastsat i Landsbyrådets vedtægter. Landsbyrådet værner om lodsejernes fælles ejendomsret, fordi gadejorden er en del af vores kulturarv. Gadejorden er udlagt til offentlig park i lokalplanen for Herringløse. Roskilde Kommune vedligeholder de fælles arealer med græsslåning og beskæring af træer efter aftale med Landsbyrådet. Se nærmere under de enkelte menupunkter.