Landsbyrådets opgaver

Landsbyrådet blev stiftet i 1999 med det formål at styrke alt af fælles interesse for borgerne eller grupper af borgere i Hvedstrup Sogn. I dag varetager Landsbyrådet en mangfoldighed af små og store opgaver, som tjener det fælles bedste. Nogle opgaver er faste tilbagevendende opgaver. Andre opgaver har en projektbaseret karakter. Nævnes kan særligt, at Landsbyrådet

 • fungerer som vores fælles talerør over for Roskilde Kommune og andre myndigheder, herunder især med henblik på at forbedre de trafikale forhold (trafikdæmpende foranstaltninger, fortov, cykelstier, busforbindelser osv.),
 • afholder borgermøder om emner, der optager borgerne og i nogle tilfælde kræver fælles handling,
 • ansøger kommunen og fonde om midler til specifikke projekter, herunder etablering af fælles goder/faciliteter (bålhytte, solsejl, bænke, hjertestarter osv.),
 • arbejder for at styrke mulighederne for aktiviteter i vores lokalsamfund, såvel sociale som kulturelle, herunder ved at søge kommunale aktiviteter henlagt til vores lokalsamfund,
 • finansierer lokalbladet ”Herringløse Tidende”, der produceres af en dedikeret redaktionsgruppe og hver gang indeholder nyt fra Landsbyrådet,
 • administrerer Facebook-gruppen ”Herringløse Landsby – Dueslaget” med løbende orientering om stort og småt,
 • administrerer og vedligeholder hjertestarteren på hjørnet: Herringløse Bygade/Hvedstrupvej (gavlen af det gule hus),
 • bidrager økonomisk til byens flagallé, som i det daglige administreres af Ni-gruppen,
 • forvalter den fælles gadejord i Herringløse, herunder ved at indkalde til borgermøder når der skal træffes væsentlige beslutninger vedrørende gadejorden,
 • arrangerer en årlig Sankt Hans-fest med fællesspisning og båltale og en årlig æbledag, hvor vi mødes og presser vores æbler til most samt yder støtte efter behov til Ni-gruppen, der arrangerer loppemarked, fællesspisning, banko, juletræstænding mv., og
 • samarbejder med alle de andre aktive foreninger og grupperinger i Herringløse, som yder en indsats for det fælles bedste.