Alle de andre aktive

Der er mange aktive foreninger/grupperinger i Herringløse:

Ni-gruppen: Ni-gruppen består i øjeblikket af seks kvinder med en helt særlig energi og fællesskabsfølelse. Ni-gruppen arrangerer loppemarked, fællesspisning, banko, mm til stor glæde for os alle. Ni-gruppen tilbyder også at arrangere opsætning af flagallé ved festlige lejligheder. Se kontaktinfo bagerst i Tidende. Der orienteres om Ni-gruppens aktiviteter i Landsbyrådets Facebook-gruppe Herringløse Landsby – Dueslaget.

AMBA: Foreningen Herringløse Skole a.m.b.a. (AMBA) har siden 1985 ejet og drevet den tidligere Herringløse Skole som et medborgerhus/forsamlingscenter. En aktiv og arbejdsom bestyrelse sørger for vedligeholdelse og udlejning af selskabslokale med køkken, kaffestue (mødelokale) og gymnastiksal. Se nærmere om priser og kontaktinfo www.herringlose.dk og bagerst i Tidende.

Herringløse Idrætsforening: I ét af lokalerne på Herringløse Skole er der indrettet et fælles motionsrum, der drives af Herringløse Idrætsforening (HIF). Bestyrelsen for HIF arrangerer også hockey, yoga, badminton og motion for aktive pensionister i skolens gymnastiksal. Hvis du vil være med, så se kontaktinfo for de forskellige aktiviteter bagerst i Tidende.

Herringløse Vandværk: Herringløse Vandværk forsyner alle i Herringløse med rent vand. Vandværket drives af en frivillig bestyrelse med flittige formand Lars Kim Thomsen i spidsen. Se mere om vandværket på www.hvand.dk.

Arkivet: Alle historisk interesserede opfordres til at besøge Arkivet, der findes i et lokale på Herringløse Skole. Arkivet indeholder mange sjove og spændende historier fra gamle dage. Arkivet er etableret og vedligeholdes af Christian Sørensen og Helle Simonsen. Besøg i arkivet kan aftales ved henvendelse til Christian Sørensen (telefon 4676 9166) eller Helle Simonsen (telefon 2032 5363).

Forenede Grundejere i Herringløse: Forenede Grundejere i Herringløse: Foreningen “Forenede Grundejere” er ifølge sin hjemmeside et netværk for grundejere i ejerlavet Herringløse By, Hvedstrup. Foreningens hjemmeside (www.forenede-grundejere-i-herringlose.webnode.dk) beskriver en række “medlemsfordele”. Disse “medlemsfordele” er i det store og hele sammenfaldende med “medlemsfordele”, som man selvfølgelig også har som medlem af Landsbyrådet (ønsket om et fredeligt naboskab, ønsket om vedligeholdelse af gadejorden med hjælp fra Roskilde Kommune, respekt for den private ejendomsret, overholdelse af gældende lovgivning ). Landsbyrådet kan kun få øje på en enkelt reel forskel mellem de to foreninger, idet Forenede Grundejere ifølge sin hjemmeside kæmper for, at gadejorden skal være under “forvaltning af Roskilde Kommune”. Det ønsker hverken Landsbyrådet eller Roskilde Kommune. Landsbyrådet og Roskilde Kommune ønsker, at gadejorden skal forvaltes af grundejerne i ejerlavet i fællesskab gennem en fælles forening. Sådan som det altid har været. Se mere under menupunktet om gadejord.


Her er indkopieret bagerste side fra Tidende: