Gadejord:

Charlotte Bach Ryhl Facebook; Herringløse Landsby, 12. september 2023

Retten i Roskilde har afsagt en ny kendelse om tilladelse til offentlig indkaldelse med henblik på erhvervelse af ejendomsdom over gadejorden. I sin kendelse konkluderer Retten følgende: ”Retten vurderer efter oplysningerne i sagen, at lodsejere i ejerlavet Herringløse by, Hvedstrup i fællesskab er rette ejere af ejendommen, samt at Herringløse landsbyråd administrerer gadejorden.” Kendelsen vedhæftes.

Processen er herefter som følger:

I løbet af september måned offentliggøres en annonce i Statstidende og Roskilde Avis, som indkalder alle, der måtte anse sig for ejendomsberettiget til gadejorden, til at fremsætte deres indsigelse i et retsmøde. Retsmødet er berammet til afholdelse ved Retten i Roskilde fredag den 2. februar 2024 kl. 13.

Annoncen vil også blive offentliggjort i Herringløses to Facebook-grupper og ved opslag i byens ”Dueslag”, ligesom den vil blive indrykket i næste nummer af Herringløse Tidende.

Såfremt der ikke fremkommer indsigelser senest ved retsmødet den 2. februar 2024 kl. 13.00, må det forventes, at der afsiges ejendomsdom i overensstemmelse med den begæring, som Landsbyrådet har fremsat.

Til de lodsejere, som måtte have et ønske om at berigtige deres skel mod gadejorden, kan jeg oplyse, at en ejendomsdom vil gøre det langt nemmere at gennemføre en skelforretning. Roskilde Kommune kan nemlig ikke være part i en skelforretning. Det fremgår udtrykkeligt af vejledningen om skelforretninger, at adkomsten til gadejord skal fastlægges, inden der kan gennemføres en skelforretning, jf. afsnit 2.2 i vejledningen. Den ønskede ejendomsdom er derfor en forudsætning for, at der efterfølgende kan gennemføres skelforretninger om fastlæggelse af skel mod gadejord. Også for de lodsejere, som ønsker at berigtige deres skel mod gadejorden, bliver livet derfor nemmere, når adkomsten til gadejorden som sådan er fastlagt ved ejendomsdom.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Please Wait