Rådsmøder

Rådsmøde 17. august 2023

Dueslaget

Bjarne foreslår at vi fjerner forhåndsgodkendelsen af opslag. Der var for og imod dette samt en snak om hvad dueslaget egentlig skal bruges på. 

-> Bjarne sender et forslag til tekst ud på mail

Tidende

-> Peter sender et udkast til Bjarne på en artikel om Sankt Hans

Vi talte om vi skulle få lavet en artikel om kontingent, men vi besluttede ikke at gøre det, da det ikke vil give den effekt vi ønsker. 

Medlemstal og opkrævninger

En del snak om hvad vi kan gøre for at sikre en regelmæssig indbetaling af kontingenter.

Lotte siger at vi har haft samme problem i 16+ år, nemlig at folk gerne vil betale de glemmer det bare. 

-> Peter snakker med Nykredit om vi kan få en betalingsordning igennem dem

-> Robert undersøger om der findes en foreningsplatform vi kan bruge. Den skal give mening for os, da vores kontingent er relativt lille

Kirsten skal ud og samle ind for Røde Kors, og her kunne det være fint også at få en snak om medlemskab af Landsbyrådet. 

Byjord

Vi afventer rettens tilbagemelding

Bålet

-> Peter tager en snak med Tina, om der er en passende fest i børnehaven hvor vi kan bruge bålet

Æblefest

Vi har snakket om vi ikke skulle lave en æblefest, hvor vi finder en passende æblepresse, som kan tage store mængder æbler. Så kan vi invitere byerne på æblefest, hvor man kan få presset sine æbler. 

-> Robert ser om han kan finde en der passer til arrangementet

Hvis han finder en, skal vi måske snakke med ni-gruppen om et samarbejde

Tak for godt møde 

——-

Med Venlig Hilsen

Robert Klein

__________________________________________________________________________________________________________________________

Referat af LBR-møde d. 3 maj. 2023 kl. 19:30

Tilstede: Peter, Kirsten, Robert & Lotte


Agenda:

Konstituering af bestyrelse (vi skal have opdateret navnesiderne i bladet) – Henrik, hvad med dig?

Indlæg til bladet

Referater og indkaldelser til møder (vi skal have et arkiv og som det blev nævnt i går fra Lars Thomsen kunne det være en mulighed, at oprette vores LBR på samme hjemmeside)

Hvem har hvilket ansvar?

Referater fra 2021 & 2022 ?

Brug af messenger vs. email

Gensidig orientering af alle i LBR (cc. på mail eller?) Trafiktælling var eks. nyt for mig i går – og det burde det ikke være 😊

Loppemarked – hvem gør hvad?

Sct. Hans – hvem gør hvad?

Dueslaget

Kontingent

Fastsættelse af datoer for de næste møder

Evt.


Referat:

Konstituering af bestyrelse:

Peter (formand), Lotte (kasserer), Bjarne, Morten, Robert (bestyrelsesmedlemmer), Kirsten suppleant. På valg næste år er kasseren + ?

Lotte opdaterer siden i Herringløse Tidende.

Indlæg til bladet

Peter = referat af GF

Robert = Trafiktælling/Stier/Paradisets Have

Bjarne = Status byjord

Lotte = annonce for medlemskab, Sct.Hans

Referater og indkaldelser til møder.

Vi blev ikke enige om, hvem der skriver referater og agenda til møder, men mit forslag er, at den der afholder mødet også sørger for indkaldelse og referat – hvad siger i til dette? På den måde går det efter tur………

Hjemmeside. Bjarne/Henrik – var det noget i evt. kunne arbejde videre med? Lars Thomsen tilbød på GF at vi kunne være en del af deres, dog er spørgsmålet så ikke, om vi skulle lave en, der dækkede hele byen? Vi diskuterede også GDPR, dog uden at der var en endelig konklusion, det må undersøges nærmere. Men vi har behov for et sted til arkivering…… Christian vil undersøge hvilke referater han har liggende fra 2020/2021Brug af messenger vs. email.

Vi har i øjeblikket 2 messenger kanaler – vil admin af disse være søde, at nedlægge den ene? De hedder hhv. LBR KANAL og LBR – og det blev foreslået at nedlægge LBR – Bjarne/Henrik

Desuden er messenger kun til korte beskeder -alle dokumenter skal fremsendes via mail. Desuden har Kirsten ikke messenger, hvorfor vi bør bruge mailen generelt.Husk at sætte alle fra LBR cc. på al kommunikation. Det vil lette den gensidige orientering – og vi står ikke på ”bar” bund, hvis et medlem stopper


Loppemarked – Peter/Lotte er der kl. 9:00 – 13:00. Vi får lavet en Roll-up med LBR – og Peter låner en pavillion af Robert i tilfælde af dårligt vejr.


Lotte: Roll-up + blomster


Sct. Hans – hvem gør hvad?


Båltaler : Kirsten kontakter DNF (lokalt i Roskilde). Forslag var også Pierre Kary eller Martin Holgaard

Årets borger: Forslag Lars Thomsen fra vandværket

Gaver: 2×2.fl. vin Kirsten

Indkøb mad: Lotte

Indkøb: Øl/vand ????

Gris: Peter

Alle bedes huske et stort spækbræt og skarpe knive


Dato for næste møde er: 19. juni kl. 19:30 hos Peter