Bliv medlem – Om foreningen

Landsbyrådet er en frivillig medlemsforening. Foreningen blev stiftet i 1999, og vedtægterne er siden blevet ændret i 2015, 2016 og 2019. Vedtægter, referater af generalforsamlinger og årsregnskaber lægges løbende op her på siden.

Alle husstande i Hvedstrup Sogn kan optages som medlemmer af Landsbyrådet.

Man opnår medlemskab ved at betale et årligt kontingent på 125 kr. Kontingentet kan betales pr. mobile pay til 45068 eller ved bankoverførsel til xxxx.

Den årlige generalforsamling afholdes i april måned i selskabslokalerne på Herringløse Skole. Der indkaldes via Landsbyrådets Facebook-gruppe ”Dueslaget”.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen (1 stemme pr. husstand – se vedtægterne om brug af fuldmagt). Nye medlemmer kan optages lige ind til generalforsamlingens åbning.